De bonus op Moederdag 2021 – een samengesteld gezin en de bonusmoeder. Is er bij Albert Heijn “iets in de bonus”, dan krijg je dat voor minder of zelfs twee voor de prijs van één. Krijg je als kind een bonusmoeder of stiefmoeder, krijg je er dan ook twee voor de prijs van één? Welke prijs betalen kinderen eigenlijk voor deze extra moeder? Welke prijs betalen stiefmoeders voor deze extra kinderen? Met Moederdag 2021 in het verschiet bezin ik me hier even op.

Stiefmoeder of bonusmoeder?

Vaak wordt het woord stiefmoeder gebruikt wanneer een vader hertrouwt na het overlijden van de biologische moeder. Bij een bonusmoeder daarentegen is de biologische moeder nog in leven. Zij vervult haar rol als moeder. De kinderen krijgen een extra moeder die ook een rol vervult in het leven van de kinderen. Twee voor de prijs van één dus. Over die laatste moederrol wil ik het hier hebben.

Moederdag in een samengesteld gezin

Jarenlang zag ik de worsteling van de kinderen in ons samengestelde gezin ten opzichte van mij, de bonusmoeder. Het gaf een loyaliteitsconflict tussen mij en hun biologische moeder. Doe ik mijn biologische moeder niet tekort als ik ook van mijn bonusmoeder houd? Mag ik ‘mama’ zeggen tegen mijn bonusmoeder of zeg ik dat alleen tegen mijn biologische moeder? Mag ik het eten dat de één kookt lekkerder vinden dan dat van de ander en dat laten blijken? Loyaal als kinderen zijn, komen deze vragen tijdens Moederdag tot een hoogtepunt.

“Mag ik een extra cadeautje op school maken voor mijn bonusmoeder als ik dat wil?”

 

Knutselen voor Moederdag

De school van mijn bonuskinderen was de mening toegedaan dat er maar één ‘echte’ moeder is en dat je daar je cadeautje voor moest maken. De eerste jaren voelde dat antwoord nog best logisch voor mijn bonuskinderen; naarmate ze ouder werden vroegen ze om een tweede cadeautje te mogen maken. Dat kon en mocht alleen als er tijd voor was. Materiaal en tijd waren er niet. Wel een zoveelste loyaliteitsconflict waar wij als volwassenen de kinderen mee opzadelen. Op de buitenschoolse opvang golden verwarrend genoeg andere ideeën en was er tijd genoeg. Daar mochten ze zich creatief uitleven op een Knutselwerkje voor Moederdag vanuit hun hart of vanuit goed willen doen.

 

Loyaliteitsconflicten hoor je niet cadeau te krijgen!

Aan welke moeder geef je het knutselwerk dat het mooist gelukt is of waar doe je het meest je best voor? En voel je dan weer een loyaliteitsconflict als je daarin een voorkeur voelt? Mijn biologische kind voelde op Moederdag altijd de druk het extra goed te doen voor mij en dat wat niet kwam van de bonuskinderen voor mij goed te maken. Tel daarbij de druk van mijn partner op die zich verplicht voelde mij extra te waarderen, en onze zorg om de cadeautjes voor zijn ex en de bonusmoeder van mijn biologische kind. Volg je het nog? Zo levert Moederdag stress op, in plaats van de goedbedoelde waardering voor welke moeder dan ook.

Ik verwachtte waardering en erkenning en kreeg…een valkuil

De eerste jaren in het samengestelde gezin waar ik deel van uitmaakte, verwachtte ik nog iets met Moederdag. Ik verwachtte waardering en erkenning in de vorm van knutsels en cadeautjes…die niet of minder kwamen. Stiekem was ik toch teleurgesteld. Ik nam tenslotte wel de moederrol vanaf dag 1 voor 100% op mij in mijn nieuwe zo vurig gewenste grote gezin. Vol verve, passie en al moederend verwachtte ik waardering voor het vervullen van deze aan mijzelf toegekende taak. Met de kennis van nu weet ik dat ik destijds in dezelfde valkuil gegleden ben als zoveel bonusmoeders.

Er is maar één moeder!

Nu, jaren later en dankbaar voor het op mogen doen van zoveel ervaring, besef ik wat ik had moeten doen. Afstand houden, de biologische moeder eren, de vader zijn taken laten vervullen en niet te veel taken naar mij toetrekken. Dat ‘er slechts zijn’ de beste houding is. Een biologische moeder blijft altijd de moeder en deel van het systeem. Deze rol is nooit ofte nimmer te vervangen of in te vullen door een andere vrouw. Zij zal geëerd en gerespecteerd moeten worden om haar plek en rol. Rust in een samengesteld gezin krijg je door alle leden de juiste plek te geven met bijbehorende taken in het systeem.

Ben jij die bonusmoeder en wil je graag eens delen wat je echt voelt of denkt met een ervaringsdeskundige? Vertel me wat je meemaakt. Vanuit mijn ervaring zal ik je bijstaan en inzichten geven waardoor je jouw rol en taken in je gezin kunt vervullen met liefde voor alle leden uit het gezin en met name voor jezelf. Ik wens jou een fijne bonus op Moederdag!