Diep, diep geraakt verlaat ik de bioscoop. Het is lang geleden dat ik zo intens moest huilen bij het zien van een film. Geraakt door waar wij mensen (in dit geval vooral vrouwen) toe in staat zijn, wanneer we leven vanuit wie we werkelijk zijn. Geroerd door de energie die vrijkomt als wij vrouwen ons verbinden met elkaar en onze (voor)ouders. Wat een film en wat een (h)erkenning! Herkenning van het willen leven, vrij willen zijn, autonoom willen zijn, het zelf willen beschikken. Mijn levensmotto: “Beweeg je vrij en leef!” wordt in deze film ontroerend mooi beschreven.

De film gaat over het erkennen van het Vrouw Zijn. Onze wijsheid, speelsheid, onze humor, ons vermogen boven alles uit te stijgen, onze schoonheid, zachtheid, kwetsbaarheid en onuitputtelijk vertrouwen in de liefde. Ben je benieuwd naar welke film mij dan zo raakte? Women Talking heet deze verfilming van het gelijknamige boek. In dit verhaal ontworstelt een groep vrouwen, wonend in een kolonie in 2010, zich uit de in diezelfde kolonie aanwezige zware onderdrukking door mannen. Die ontworsteling gebeurt eervol, in liefde en in volste vrouwelijke verbinding met elkaar: echte Sisterhood.

Het meest raakte me de enorme wijsheid van deze vrouwen. Hoe ze uiteindelijk beseffen dat, zowel zij als de mannen, geworden en gekomen zijn tot wie ze zijn door alles wat is overgeleverd van hun (voor)ouders. Door alles wat onbewust is aangenomen van hun (voor)ouders. 

Kiezen voor jezelf

In de kolonie heerste het gedachtegoed dat vrouwen aan mannen alles moeten vergeven, om in het hemelse hiernamaals te komen. Vanuit dat gedachtegoed waren de vrouwen tot dan toe niet in staat geweest te kiezen voor zichzelf. Toen ze eenmaal beseften dat vergeven alleen uit vrije wil kan gebeuren, en het beste op afstand, besloten ze te kiezen voor zichzelf. Daarmee kozen deze vrouwen voor vrijheid en levenslust. Vanuit het innerlijk weten dat deze mannen gevormd zijn door hun (voor)ouders, konden de vrouwen vertrekken. De vrouwen vertrokken met onvoorwaardelijke liefde, eervol en gericht op de toekomst.

In de film hielden de vrouwen een dialoog over vluchten of weggaan. Ze kwamen erop uit niet te willen vluchten voor het geweld, maar te willen kiezen voor hun vertrouwen, dromen en hun stip op de horizon. Om hun oude perspectief achter te laten en een nieuw perspectief te omarmen. Ze kozen niet voor vluchten maar voor weggaan vanuit Sisterhood. Sisterhood gaf hen kracht. Het beeld van een lange kolonne van vrouwen, kinderen en jonge mannen die kiezen voor hun vrijheid en de kolonie verlaten, raakte me intens.

Sisterhood op Texel

Enkele weken geleden begeleidden mijn collega en vriendin Jacqueline Venbrux en ik een retraite voor ondernemende vrouwen (/). In deze dagen hebben we ook gewerkt met onze onuitputtelijke vrouwelijke mogelijkheden. We hebben ons verbonden met onszelf, ons lijf, hetgeen we willen ondernemen en vooral elkaar. Prachtige ontmoetingen en het gevoel van diepe, diepe Sisterhood ontroerden Jacqueline en mij. We verlegden ons perspectief over het verleden, het heden en de toekomst. We werkten systemisch en energetisch met onze (voor)ouders en onze kinderen. We konden onze vrouwelijke kwetsbare kracht weer voelen en alle energie vanuit innerlijke wijsheid en onvoorwaardelijke liefde samen omtoveren in levenslust!

Ik zie een duidelijke overeenkomst tussen de film en de retraites voor ondernemende vrouwen. In de retraites verbinden we ons ook met elkaar, ons vrouw zijn, onze authenticiteit en het grote collectief. Dit geeft zoveel power, energie en doet liefde stromen. Het geeft levenslust waardoor het leven op alle vlakken gaat stromen. Net als in Women Talking.

Ben je erbij?

Vind je het jammer dat je de retraite gemist hebt? Dan heb ik goed nieuws! We hebben de volgende retraite al gepland! Het weekend van 27 tot en met 29 oktober 2023 vindt de volgende retraite plaats op het magische Texel bij Nieuw Leven.

Ben je erbij? Reserveer alvast je plekje!